Galten Vandværks regnskaber


Vandværket er underlagt vandsektorloven som trådte i kraft i 2010.
Det bevirker, at vandværket skal indberette data til forsyningssekretariatet hvert år. 
Vandværket blev også skattepligtig i 2010.

Vandværker udtræder af den økonomiske regulering pr. 31. 12 2021, og dermed også skattepligten.

Galten vandværk bruger revisionsfirmaet Deloitte til rådgivning, indberetninger og revision.

Årsrapport for 2023 i PDF
Årsrapport for 2022 i PDF
Årsrapport for 2021 i PDF