Kontaktinformation


Galten Vandværk
Låsbyvej 1
8464 Galten
Tlf.: 8694 6266
Email: kontor@galtenvand.dk

 

Personale i Galten Vandværk
 

 

 
Driftleder
Claus Hansen
        
Kontaktes vedrørende driften,
vandbrud, driftsforstyrrelser, stophaner.
Kan altid træffes på tlf. 2074 6266 
mail: kontor@galtenvand.dk 
  Regnskabsfører 
Kristine Sørensen

 

Kontaktes vedr.  administration,
afregning, måleraflæsning, flytning m.m.
Tlf. 8694 6266
mail: kontor@galtenvand.dk

 

  Driftsassistent
Lars Sørensen