Vi har nu udskiftet alle vandmålere til radiomålere. Disse målere aflæser vandværket selv en gang om året ved årsskifte. Hvis du har fået installeret en radiomåler, modtager du ikke aflæsningskort.  Det tilrådes dog at aflæse vandmåleren jævnligt til egen kontrol uanset hvilken måler der er installeret. Vandværket kan ikke overvåge radiomålerne.

Ved flytning skal der altid aflæses og indberettes til vandværket, uanset hvilken måler der er installeret.

På nedenstående link kan du se hvordan netop din vandmåler kan aflæses.

Information om aflæsning af forskellige målere PDF