Regulativ

 
Regulativet for Galten Vandværk kan du se her.