Galten Vandværk forsyner ca. 2.900 forbrugere med rent drikkevand.

Vandværket leverer vand til Galten, Skjørring, Vestermark, Nr. Vissing, Storring og Søballe.
Den daglige drift varetages af en fuldtidsansat driftsleder og en fuldtids driftsassistent samt en deltidsansat regnskabsfører.
Øverste ansvarlige er bestyrelsen, som består af 5 medlemmer valgt af forbrugerne på den årlige generalforsamling.  Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Der er 3 på valg i lige årstal og 2 i ulige årstal.

Galten vandværk benytter revisionsfirmaet Deloitte til rådgivning og revision.
Vandværket har siden 2010 været underlagt vandsektorloven. Det vil sige, at forsyningssekretariatet fastsætter et prisloft hvert år, ud fra vandværkets regnskab.
Det betyder også at Galten vandværk blev skattepligtig i 2010.

Vandværket har 6 boringer og er i gang med at etablere en prøveboring, for at sikre forsyningen af rent drikkevand bedst mulig, også i fremtiden.
Værket er konstant styret og overvåget af et moderne SRO anlæg.

Kontakt information:

Galten Vandværk 

Låsbyvej 1
8464 Galten
Tlf. 8694 6266
mail: kontor@galtenvand.dk

 

Driftleder:

Claus Hansen
tlf. 2074 6266


Døgnvagt  tlf. 2074 6266 (ved akut behov)

 

Administration:

Kristine Sørensen
tlf. 8694 6266
Kontortid: kontoret er typisk bemandet mandag til torsdag mellem kl. 9 til 14, eller efter aftale (med undtagelse af skolernes ferie)
mail: kontor@galtenvand.dk

Driftsforstyrrelser:

Der er ingen driftforstyrelser i øjeblikket