Generalforsamling

 

Galten Vandværk afholder deres ordinære generalforsamling hvert år i marts måned, normalt på Høver kro.

Indkaldelsen sker via Galten Folkeblad, og vil også  fremgår af hjemmesiden her.