Personale i Galten Vandværk

 


Driftleder
Claus Hansen.
   
     
Kontaktes vedrørende driften,
vandbrud, driftsforstyrrelser, stophaner.
Kan altid træffes på tlf. 2074 6266 
mail: kontor@galtenvand.dk 
 
Regnskabsfører 
Kristine Sørensen
Kontaktes vedr.  administration,
afregning, måleraflæsning, flytning m.m.
Tlf. 8694 6266
Kontortid Torsdag kl. 14 -17 
mail: kontor@galtenvand.dk
 
Driftsassistent
Lars Sørensen

 
​Tidligere driftsleder Nis Erichsen hjælper stadig med råd og vejledning.
Kjeld Hansen slår græs og passer udendørs arealer.Rasmus Laursen hjælper med udskiftning af vandmålere.


Kontakt information:

Galten Vandværk 

Låsbyvej 1
8464 Galten
Tlf. 8694 6266
mail: kontor@galtenvand.dk

 

Driftleder:

Claus Hansen
tlf. 2074 6266


Døgnvagt  tlf. 2074 6266 (ved akut behov)

 

Administration:

Kristine Sørensen
tlf. 8694 6266
Kontortid: kontoret er typisk bemandet mandag til torsdag mellem kl. 9 til 14, eller efter aftale (med undtagelse af skolernes ferie)
mail: kontor@galtenvand.dk

Driftsforstyrrelser:

Der er ingen driftforstyrelser i øjeblikket