Bestyrelsen for Galten Vandværk

Bestyrelsen består af 5 ulønnede medlemmer som vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling.
Der er 2 medlemmer på valg i lige årstal og 3 i ulige årstal.


                            
Formand 
Kim Kusk Mortensen
Farrevej 17
Skjørring
8464 Galten
Tlf. 8694 4136
Mobil 4038 2160
 
                              
Næstformand
Kim Frandsen
Sømosevej 33
8464 Galten
Tlf. 8694 6068
Mobil 4031 1704

 

 
  Bestyrelses
medlem

Aage Svinth Nielsen
Søndergade 8
8464 Galten
Tlf. 8694 3024
Mobil 2028 3269 
 
    
 
Bestyrelses
medlem    

Michael Østergaard
Farrevej 15
8464 Galten
Tlf. 4093 4414         

 
  
Bestyrelses
medlem    

Klaus Hansen
Nørrevænget 9 a
8464 Galten
tlf. 2076 4720 
     

Kontakt information:

Galten Vandværk 

Låsbyvej 1
8464 Galten
Tlf. 8694 6266
mail: kontor@galtenvand.dk

 

Driftleder:

Claus Hansen
tlf. 2074 6266


Døgnvagt  tlf. 2074 6266

 

Administration:

Kristine Sørensen
tlf. 8694 6266
Kontortid: kontoret er typisk bemandet mandag til torsdag mellem kl. 9 til 14, eller efter aftale (med undtagelse af skolernes ferie)
mail: kontor@galtenvand.dk

Driftsforstyrrelser:

I forbindelse med akut reparation på ledningsnet, må vi desværre lukke kortvarigt for vandet i området Lyngfeldvænget mandag imellem kl. 10.15 og ca. 11.

Der kan forekomme brunt vand, dette er ufarligt. Lad vandet løbe til det er klart igen.